"Đời người đàn ông tiếc nuối nhất là cô gái đã bỏ họ ra đi trong lúc cơ hàn"