"Mỗi khi chờ đợi, ngày dài lê thê" - Tự ta trích dẫn chính ta

Mỗi khi chờ đợi điều gì
Ta càng trông ngóng, ngày càng dài ra
Hôm nay ta đã phải chờ
Công tư đều vậy, phải chờ... chờ thôi.

Họ không biết ? vờ như không biết
Ta trông chờ, ta đợi tăm hơi
Ngóng trông một tiếng trả lời
Mà sao không thấy một lời hồi âm.

Ngồi chờ một phút hồi âm
Ngó qua ngó lại tới ba bốn lần
Ờ thì nghĩ : "có khi họ bận"
Lúc hoài nghi :"họ cố tránh ta"

Bước chân ra cửa quay vào
Nhìn kim giờ phút vẫn còn đứng im
Ngó kim giây, kim giây cũng chậm
Chạy lờ đờ như thể hết pin

Ờ thì đợi, thêm thêm 1 chút
Ngó kim kia lệch 1 chút hơn
Ta lại nhắn thêm tin nhắn nữa
Họ thấy ta chắc sẽ hồi âm

Sự chờ đợi phải chăng chưa đủ
Ngóng trông hoài chẳng thấy tăm hơi
Thôi để đó dừng chân tạm nghỉ
Mai thế nào chẳng có hồi âm.