Công việc
 • Gõ phím dạo · 2014 đến nay · Hà Nội
 • Artist · Hà Nội
  Đời là sa mạc, người như bụi, gió cuốn mây trôi hết tháng ngày.
Học vấn

Giới thiệu về Nguyễn

 • Ta chọn cho ta lối đi riêng
  Lang bang vi bộ vượt gió ngàn
  Thiên nga đen đó chưa ai thấy
  Đại ngàn gió lộng mấy ai qua.

Trích dẫn yêu thích

 • "Con người cần niềm tin hơn sự thật !"

Yêu thích

Âm nhạc
 • Phạm Duy

Phim
 • The Notebook

Television
 • Discovery chanel

Trò chơi
 • DragonBound - Next generation HTML5 online massive multi-player game!

Vận động viên
 • Lê Huỳnh Đức

Thể thao
 • Cờ Tướng

Khác
Không có Trang nào để hiển thị.